Skip to main content

Ailelere yönelik yenilikçi e-öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Projemizde Türk İşaret Dilinin akıcı kullanımını artırmak için ölçme ve değerlendirme ve uygulama aracı yoluyla ailelerin ve öğretmenlerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.