Proje Çıktıları

Projemizin genel amacı, standartlaştırılmış eğitim materyalleri ve yenilikçi ölçme ve değerlendirme araçları geliştirerek kapsayıcı eğitime yönelik özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin …

3ncü İş Paketi

Ailelere yönelik yenilikçi e-öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Projemizde Türk İşaret Dilinin akıcı kullanımını artırmak için ölçme ve değerlendirme ve uygulama aracı …